Trang thông tin điện tử AnThinhGroup
Hotline : 0948 660 668

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Khởi nghiệp từ 03 cổ đông sáng lập, đến nay An Thịnh Group đã tăng số cổ đông lên con số 12. Với mục tiêu trở thành Tập đoàn năm 2025, chúng tôi đang tiếp tục phổ thông hóa cổ phần của AnThịnh Group. 
Tính đến thời điểm hiện tại. Tháng 4/2017 Danh sách cổ đông như sau:
1. Mr Nguyễn Khắc Điệp - Kỹ sư xây dựng - Cổ đông sáng lập - Chủ tịch HĐQT kiêm GĐĐH An Thịnh Group
2. Mr Phạm Văn Thuy  - Cổ đông sáng lập - Phó Tổng giám đốc An Thịnh Group
3. MS Phan Thị Hiền - Cử nhân thương mại quốc tế - Cổ đông sáng lập
4. Mr Hoàng Văn Sáng - Kỹ sư xây dựng - Phó Tổng giám đốc An Thịnh Group
5. Mr Đỗ Quốc Việt - Cử nhân Kinh Tế - Phó Tổng giám đốc Phụ Trách Tài Chính
6. Mr Vũ Văn Tùng - Cử nhân CNTT - Giám đốc An Thịnh Land
7. Mr Ngô Văn Vị - Kỹ sư giao thông - Giám đốc An Thịnh Stone
8. Mr Trần Viết Quang - Kỹ sư M&E - Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Xây lắp Quang Minh
9. Mr Dương Anh Phương - Kỹ sư CNTT - Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP NetNam
10. Mr Ngô Viết Hậu - Cử nhân kinh tế - Phó giám đốc NH Nam Á Chi nhánh Phú Thọ
11. Mr Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thạch cao Thành Nam
12. MS Hà Phương Thảo - Cử nhân kế toán - Kế toán trưởng An Thịnh Group