Tầm nhìn: Với khát vọng trở thành một Tập đoàn dịch vụ hàng đầu Việt Nam. Có vai trò tiên phong dẫn dắt sự thay đổi xu hướng sử dụng dịch vụ, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng, nông sản Việt, chăm sóc cuộc sống, giáo dục, giải trí. Xây dựng thành công các dịch vụ chuyên nghiệp, nhằm nâng cao an toàn và chất lượng cuộc sống của các thành phần người Việt và người ngoại quốc tại Việt Nam. Góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam.
Sứ Mệnh:    "Duy trì, nâng cao an toàn, chất lượng và vẻ đẹp cuộc sống Việt"
Kiên định với tư duy dịch vụ, với mỗi lĩnh vực mà An Thịnh Group tham gia, với mỗi "cuộc sống" được An Thịnh Group chăm sóc, chúng tôi luôn dành chữ "Tín" và chữ "Tâm" như là kim chỉ Nam cho mọi hành động.